KEDZ BATIZOVJANKA A ŠTRBJAN …

Scenár a réžia

Autori choreografií

Autor hudby a spevov

Dĺžka programu

Premiera

Popis

“Kedz Batizovčjanka a Štrbjan” – ucelený dramaticko-tanečný program. Ide o prezentovanie tradícií, svadobných zvykov a o obrázky zo Štrbskej svadby inšpirované podľa skutočného života rodiny Hurajtovej zo Štrby. Príbeh od samotného spoznania a zaľúbenia dvoch mladých ľudí, ktorí si na svadobnom obrade povedali svoje “áno”, až po tradičnú svadobnú zábavu. Program je plný krásnych Štrbských a Batizovských hudobno-vokálnych čisel, tancov doplnený o dramatické ukážky smutného, ale aj vtipného charakteru. Výskum a materiál k vytvoreniu tohto umeleckého diela spracovala Miriam Švedlárová s odbornou podporou Petra Jantoščiaka.