ČRIEPKY Z KRONIKY

Scenár a réžia

Autori choreografií

Autor hudby a spevov

Dĺžka programu

Premiera

Popis

Galaprogram s názvom “Čriepky z kroniky” bol prezentovaný pri príležitosti 35. výročia založenia súboru. Predstavenie zahŕňa hudobno-tanečné bloky z vybraných tanečných oblasti, najmä z východného Slovenska, ale aj Liptova. Program dramaturgicky dopĺňa videoprojekcia zo života a histórie súboru a hovorené slovo v humornom podaní. Program autorsky zastrešili viacerí známi umelci z folklórneho sveta, ktorí so súborom Vagonár strávili množstvo času a ten pretavili do dokonalého obojstranného priateľstva. Program bol Vagonárcom ušitý na mieru.