HRANICAMI

Scenár a réžia

Autori choreografií

Autor hudby a spevov

Dĺžka programu

Premiera

Popis

Hranice.
Spájajú či oddeľujú ľudí? Spája ich LÁSKA ku svojej dedovizni, k svojim koreňom. Rozdeľuje ich zdedená HRDOSŤ na to osobité – reč, pieseň, obyčaj, temperament, tvrdosť či jemnota. HRANICAMI spišského regiónu kráča folklórny súbor Vagonár v ponúkanom predstavení.

V tematickom galaprograme HRANICAMI poukazujeme na to, že oblasť a ohraničenie Spiša je len pomyselná kartografická čiara – hranica. Kladieme si otázku, či po prekročení hranice je ten svet iný alebo práve naopak veľmi podobný. Práve o tieto aspekty sa opierame v tomto scénickom galaprograme. Poukazujeme na kultúrno – spoločenský život v susedných oblastiach a preto sme vybrali blízke miesta, obce, ktoré sú niečím podobné práve spišskej oblasti. Okrem výberu miest zo Spiša ide o hraničné oblasti Šariš, Horehron, Liptov a goralské etnikum.